Omzendbrief BB 2008/01 - toepassing Eredienstendecreet

Officiële opschrift
Omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 - Toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Datum regelgeving
22 februari 2008
Publicatiedatum Staatsblad
26 maart 2008
Omschrijving

Deze omzendbrief gaat in op een aantal veel voorkomende vragen en problemen in verband met de notulen van de besturen van de eredienst