Omzendbrief ABB 2006/20 - inwerkingtreding Provinciedecreet

Officiƫle opschrift
Omzendbrief ABB 2006/20 van 1 december 2006 aangaande het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van artikelen 156, 175 en 264 van het provinciedecreet van 9 december 2005
Datum regelgeving
1 december 2006
Publicatiedatum Staatsblad
10 januari 2007
Omschrijving

Deze omzendbrief dient om de inhoud van het uitvoeringsbesluit bij het Provinciedecreet toe te lichten. Daarnaast biedt het een overzicht van ondersteuningsmaatregelen die door ABB worden aangeboden aan provinciebesturen. Er wordt onder meer bepaald voor provinciale mandatarissen dat bij de betaling van de presentiegelden of de wedden van de mandatarissen op schriftelijke vraag van de mandataris een deel kan worden ingehouden ten voordele van een derde die hij aanduidt.