Print

Nieuwe Benelux-Verdrag van 20 februari 2014 inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking

Datum regelgeving
20 februari 2014
Omschrijving

Dit Benelux Verdrag bouwt verder op de Benelux-Overeenkomst en bevat ondermeer de volgende nieuwe elementen ten opzichte van deze Overeenkomst:

  • het toepassingsbereik van het Verdrag is niet langer beperkt tot lokale overheden, maar ook centrale en regionale overheden, alsook semipublieke organisaties zoals universiteiten en ziekenhuizen, kunnen er gebruik van maken;
  • het Verdrag kan worden toegepast op de samenwerking aan de buitengrenzen van de drie Benelux-landen (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland).

De huidige drie samenwerkingsvormen (het openbaar lichaam, de administratieve afspraak en het gemeenschappelijk orgaan) worden gehandhaafd. Het openbaar lichaam wordt Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) genoemd.