Ministerieel besluit van 9 juli 2013 digitale rapportering BBC

Officiële opschrift
Ministerieel besluit van 9 juli 2013 digitale rapportering BBC
Publicatiedatum Staatsblad
19/07/2013
Omschrijving

Dit besluit regelt de digitale rapportering van de gegevens van de beleids- en beheerscyclus. De technische voorwaarden waaraan de digitale aanleveringen moeten voldoen vindt u op de pagina's over de "digitale rapportering" in de sectie BBC van deze website. Ook de manieren waarop u die gegevens kan bezorgen aan ABB vindt u daar terug.