Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)

Officiële opschrift
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
Type regelgeving
Ministerieel besluit
Datum regelgeving
26 juni 2018
Publicatiedatum Staatsblad
3 augustus 2018
Omschrijving

Dit besluit stelt de schema’s en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering vast. Deze regelgeving treedt in werking vanaf het boekjaar 2020, behalve voor die besturen die door de minister gemachtigd werden om de nieuwe regels al toe te passen vanaf boekjaar 2019.