Ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot wijziging modellen boekhouding besturen van de eredienst

Officiële opschrift
Ministerieel besluit van 12 februari 2013 tot invoeging van artikel 5/1 en vervanging van bijlage V bij het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst
Publicatiedatum Staatsblad
01/03/2013
Omschrijving

Dit besluit vervangt het model voor de staat van het vermogen van de besturen van de eredienst en laat toe om lijnen die niet nuttig zijn voor een bepaald bestuur weg te laten in de officiële rapporten.

U kan dit besluit raadplegen in de Vlaamse codex, via onderstaande link.