Ministerieel besluit open standaarden, mandatendatabank en databank van de leidend ambtenaren

Officiële opschrift
Ministerieel besluit van 3 december 2018 houdende bepalingen en beheer van de open standaarden en de technische voorwaarden voor de akten en documenten, voor de mandatendatabank en voor de databank van de leidend ambtenaren van de lokale en de provinciale besturen
Type regelgeving
Ministerieel besluit
Datum regelgeving
3 december 2018
Publicatiedatum Staatsblad
23 januari 2019
Omschrijving

Dit ministerieel besluit geeft uitvoering aan bepalingen uit het decreet over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet over de manier waarop documenten en akten worden bewerkt, bewaard, geïmporteerd, gepubliceerd en verwerkt.

Verwante onderwerpen