Print

Ministerieel besluit benoeming leden Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

Officiële opschrift
Ministerieel besluit van 26 oktober 2018 houdende de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen
Datum regelgeving
26 oktober 2018
Publicatiedatum Staatsblad
28 november 2018
Omschrijving

Dit besluit benoemt de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.

Verwante beslissingen Vlaamse Regering