Print

Minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositiegeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en ontvanger van de ocmw's

Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering
Status
Definitief
Datum regelgeving
09/03/2016
Publicatiedatum Staatsblad
24/12/2007