Besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling gemeente en provincie

Officiƫle opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Datum regelgeving
7 december 2007
Publicatiedatum Staatsblad
24 december 2007
Omschrijving

Artikelen 133 tot en met 137 van dit besluit stellen de regels vast over de eindejaarstoelage voor personeelsleden van lokale besturen. Dit is van overeenkomstige toepassing voor lokale uitvoerende mandatarissen.