Koninklijk besluit minimale voorwaarden toekenning jaarlijks gecontingenteerde eervolle onderscheidingen

Officiële opschrift
Koninklijk besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling, bij ontstentenis van reglement, van de minimale voorwaarden voor de toekenning van jaarlijks gecontingenteerde eervolle onderscheidingen
Datum regelgeving
5 juni 2008
Publicatiedatum Staatsblad
30 juni 2008
Omschrijving

Dit kb bevat de minimale voorwaarden voor de eervolle onderscheidingen