Europese dienstenrichtlijn (EDRL)

Officiële opschrift
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt
Datum regelgeving
12 december 2006
Publicatiedatum Staatsblad
27 december 2006
Omschrijving

De Europese dienstenrichtlijn (EDRL) beoogt het wegnemen van handelsbelemmeringen bij Diensten in de Europese Unie, door het vereenvoudigen van administratieve procedures voor dienstverleners en het versterken van de rechten van consumenten en bedrijven.

De EDRL heeft betrekking op een groot aantal diensten, waaronder detail- en groothandel van diensten, bouwdiensten, toerisme en de vrijetijdssector. Bepaalde diensten, zoals financiële diensten, zijn uitgesloten.