Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

Officiële opschrift
Decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Type regelgeving
Decreet
Datum regelgeving
22 oktober 2021
Publicatiedatum Staatsblad
16 november 2021
Omschrijving

Dit decreet regelt de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en wijzigt het decreet over de organisatie en werking van erkende erediensten. Het voert een nieuw decretaal kader in voor lokale geloofsgemeenschappen op vlak van de erkenning, het toezicht en de sanctionering.