Eredienstendecreet

Officiële opschrift
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Publicatiedatum Staatsblad
06/09/2004
Omschrijving

DIt decreet regelt de werking van de besturen van de eredienst en de centrale besturen van de eredienst. Het bevat ook de regels voor de verplichtingen van de gemeenten en provincies ten opzichte van die besturen en voor de onderlinge relaties.