EGTS-Verordening van 5 juli 2006, gewijzigd op 17 december 2013

Type regelgeving
Europese regelgeving
Status
Definitief
Datum regelgeving
05/07/2006

Deze verordening laat de oprichting van Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) toe, en voorziet de voorwaarden daartoe.

Nationale, regionale en lokale overheden, alsook overheidsbedrijven en bedrijven belast met  het  beheer van  diensten van algemeen economisch belang, van de Lidstaten en van derde landen die  naburig  zijn  aan  de  lidstaten, kunnen een EGTS oprichten en er deel van uitmaken.

Een EGTS  faciliteert en bevordert de territoriale samenwerking tussen haar leden.

Meer informatie