Print

Digitaal Kiesdecreet

Officiële opschrift
Decreet van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen (citeeropschrift: "het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2002")
Datum regelgeving
25 mei 2012
Publicatiedatum Staatsblad
8 juni 2012
Omschrijving

Het Digitaal Kiesdecreet heeft betrekking op de stemming door middel van een digitaal stemsysteem.

Het Digitaal kiesdecreet sluit aan bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD) van 8 juli 2011 dat de kiesregelgeving voor de organisatie van de lokale en de provinciale verkiezingen bevat.