Print

Decreet van 2 december 2016 over integratie Stedenfonds in Gemeentefonds

Officiële opschrift
Decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds
Publicatiedatum Staatsblad
30/12/2016
Omschrijving

Dit decreet:

  • wijzigt het decreet van 5 juli 2002 met de regels voor de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds;
  • heft het decreet van 13 december 2002 met de regels voor de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds op.