Decreet regeling taalgebruik in de gemeente, provincie, federatie, agglomeratie en intercommunale vereniging

Officiƫle opschrift
Decreet van 6 december 1972 tot regeling van het taalgebruik in de gemeenteraden, de federatieraden, de agglomeratieraden, de provincieraden, de colleges van burgemeester en schepenen, de federatiecolleges, de agglomeratiecolleges, de bestendige deputaties, de aan de gemeenten en provincies ondergeschikte besturen en intercommunale verenigingen
Type regelgeving
Decreet
Datum regelgeving
6 december 1972
Publicatiedatum Staatsblad
9 januari 1973
Omschrijving

Dit decreet regelt het taalgebruik van de raden en de colleges zoals vermeld. In het Nederlandse taalgebied is de voertaal Nederlands.