Decreet over vestiging, invordering en geschillenprocedure provincie- en gemeentebelastingen

Officiƫle opschrift
Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Datum regelgeving
30 mei 2008
Publicatiedatum Staatsblad
4 juli 2008
Omschrijving

Dit decreet is van toepassing op de belastingen die worden gevestigd door de provincies en de gemeenten in het Vlaamse Gewest.

Dit decreet geldt niet voor de opcentiemen en aanvullende belastingen op de belastingen van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

Verwante onderwerpen