Print

Decreet opheffing wet vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Officiële opschrift
Decreet houdende wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de uitvoering van artikel 14 en 27, § 4, van dezelfde wet
Datum regelgeving
13 juli 2012
Publicatiedatum Staatsblad
13 augustus 2012
Omschrijving

Heft de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en de regelgeving houdende uitvoering van artikel 14 en 27, §4, van dezelfde wet op, met een overgangsmaatregel