Decreet lokaal bestuur

Officiële opschrift
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Type regelgeving
Decreet
Datum regelgeving
22 december 2017
Publicatiedatum Staatsblad
15 februari 2018
Omschrijving

Het decreet Lokaal Bestuur (DLB) bevat alle organieke regels over de gemeenten, de OCMW’s en de intergemeentelijke samenwerking. Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

Samengevat beoogt het decreet:

  • de verdere integratie van het OCMW in de gemeente,
  • de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
  • het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
  • het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
  • alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen,
  • organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en
  • meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.
Verwante onderwerpen