Decreet intergemeentelijke samenwerking

Type regelgeving
Decreet
Status
Definitief
Datum regelgeving
06/07/2001
Publicatiedatum Staatsblad
31/10/2001

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS) organiseert de wijze waarop twee of meer gemeenten samenwerkingsverbanden kunnen vormen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. Binnen de grenzen van het DIS kunnen ook andere rechtspersonen daaraan deelnemen.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn in essentie verlengstukken van het lokaal bestuur, die ontstaan op basis van een beslissing van de gemeenteraad, wanneer twee of meer gemeenten van oordeel zijn dat zij welbepaalde bevoegdheden beter samen kunnen uitoefenen in een georganiseerd samenwerkingsverband. Het DIS bepaalt de randvoorwaarden en regelt de wijze waarop intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de bevoegdheden uitoefenen die de gemeenteraden hen toekennen. 

Het DIS onderscheidt vier vormen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

  • de interlokale vereniging (IV)
  • de projectvereniging (PV)
  • de dienstverlenende vereniging (DV)
  • de opdrachthoudende vereniging (OV)

Lees hieronder het volledige decreet.