Print

Decreet integratie Stedenfonds in Gemeentefonds

Type regelgeving
Decreet
Status
Ontwerp
Datum regelgeving
16/09/2016

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een ontwerpdecreet goed dat het Stedenfonds integreert in het Gemeentefonds. Zo wordt de huidige aan voorwaarden verbonden financiering dus basisfinanciering. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.