Decreet vaststelling wapen en vlag van de gemeente, de provincie en het OCMW

Officiƫle opschrift
Decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Datum regelgeving
27 april 2007
Publicatiedatum Staatsblad
2 juli 2007
Omschrijving

Iedere gemeente heeft een eigen wapen en een eigen vlag. Het wapen van de gemeente bestaat uit een wapenschild, eventueel met buitenversierselen. Het wapen komt voor op de zegel/ stempel van de gemeente. De decreetgever heeft bepaald dat de wapens en vlaggen slechts opnieuw kunnen worden vastgesteld op grond van nieuwe feiten of motieven.