COVID-19: subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum
Datum regelgeving
22 januari 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering heeft op 22 januari de juridische contouren vastgelegd voor een correcte vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties. De Vlaamse Regering kent daarvoor een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra.

Op 4 juni besliste de Vlaamse Regering tot verlenging van de toekenning van deze subsidie tot 15 oktober 2021.