COVID-19: subsidie contact- en bronopsporing

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
Datum regelgeving
13 november 2020
Publicatiedatum Staatsblad
2 december 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering heeft op 13 november 2020 de juridische contouren vastgelegd van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Ze kent ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.

De subsidie heeft betrekking op de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021. ​Lokale besturen kunnen individueel een engagement nemen of kunnen zich ook verenigen.

De Vlaamse Regering heeft op 7 mei 2021 beslist om de subsidieperiode te verlengen tot en met 31 augustus 2021.