Regelgeving

Meer lezen

Decreet subsidies gebouwen eredienst, gebouwen niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

Datum regelgeving
12 juli 2013
Thema
Financiering
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering bewijs van taalkennis

Datum regelgeving
3 mei 2013
Thema
Personeel
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2013/01 - boekhouding eredienst

Datum regelgeving
1 maart 2013
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Ministerieel besluit lijst erkende diploma's of getuigschriften per niveau en rechtspositie secretaris en ontvanger OCMW

Datum regelgeving
19 februari 2013
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Verhuur-Pacht - Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

Datum regelgeving
7 september 2012
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Decreet opheffing wet vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Datum regelgeving
13 juli 2012
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Verkoop - Decreet van 13 juli 2012 betreffende ruimtelijke economie

Datum regelgeving
13 juli 2012
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Digitaal Kiesdecreet

Datum regelgeving
25 mei 2012
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Decreet bewijs van taalkennis

Datum regelgeving
18 november 2011
Thema
Personeel
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Verordening nr. 1173/2011 effectieve handhaving begrotingstoezicht in het eurogebied

Datum regelgeving
16 november 2011
Thema
BBC
Meer lezen

Pagina's