BVR vaststelling tuchtprocedure statutaire gemeente-, provincie en -OCMW-personeel

Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering
Datum regelgeving
15/12/2006
Publicatiedatum Staatsblad
12/01/2007
Omschrijving

Besluit van de Vlaamse Regering [houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van het gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en voor het statutaire provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 van het provinciedecreet (verv. BVR 15 mei 2009, art. 1)]