BVR Samenstelling, vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken

Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering
Datum regelgeving
16/02/2016
Publicatiedatum Staatsblad
12/01/2007
Omschrijving

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken ter uitvoering van artikel 138 van het Gemeentedecreet, artikel 137 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 134 van het Provinciedecreet.