Print

Bijzondere wet hervorming instellingen (BWHI)

Officiële opschrift
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatiedatum Staatsblad
15/08/1980
Omschrijving

Deze bijzondere wet bevat de bevoegdheidsverdeling, onder meer over de verschillende aspecten van het statuut van de mandataris.