Bestuursdecreet

Officiële opschrift
Bestuursdecreet van 7 december 2018
Type regelgeving
Decreet
Datum regelgeving
7 december 2018
Publicatiedatum Staatsblad
19 december 2018
Omschrijving

In het Bestuursdecreet zijn een aantal bestuurlijke decreten samengebracht, met als uitgangspunten het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en het recht op digitale dienstverlening. Het gaat om de volgende decreten:

 • Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid
 • Decreet Deugdelijk Bestuur
 • Decreet ter bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en man­nen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (MEP-decreet)
 • Decreet tot regeling strategische adviesraden
 • Decreet stuurorgaan Vlaams informatie- en ICT-beleid
 • Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
 • Openbaarheidsdecreet
 • Klachtendecreet
 • Decreet normen overheidscommunicatie
 • Archiefdecreet
 • Decreet hergebruik overheidsinformatie
 • Decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken.
Verwante onderwerpen