Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeentenop 1 januari 2025
Datum regelgeving
29 januari 2021
Publicatiedatum Staatsblad
26 februari 2021
Omschrijving

De Vlaamse Regering wil fusies van gemeenten stimuleren. Ze werkte daarvoor een financieel ondersteuningspakket uit voor fusieoperaties van een bepaalde minimale schaalgrootte en die ingaan vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode op 1 januari 2025. De financiële ondersteuning (schuldovername) wordt gedifferentieerd naargelang de bereikte schaalgrootte. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 31 december 2023 een gezamenlijk voorstel indienen tot samenvoeging per 1 januari 2025 om te kunnen genieten van een overname van (een deel van) hun schulden door de Vlaamse overheid. 

Meer informatie