Besluit Vlaamse Regering criteria erkenning erediensten

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten
Datum regelgeving
30 september 2005
Publicatiedatum Staatsblad
16 december 2005
Omschrijving

Dit besluit van de Vlaamse Regering stelt de criteria vast voor de erkening van plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen.