Print

Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC)

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen
Datum regelgeving
30 maart 2018
Publicatiedatum Staatsblad
22 mei 2018
Omschrijving

Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC. Deze regelgeving treedt in werking vanaf het boekjaar 2020, behalve voor die besturen die door de minister gemachtigd werden om de nieuwe regels al toe te passen vanaf het boekjaar 2019.

Verwante beslissingen Vlaamse Regering