Besluit Vlaamse Regering van 14 februari 2014 tot aanpassing van de procedure tot opheffing van erkenningen

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten
Publicatiedatum Staatsblad
04/04/2014
Omschrijving

Op 14 februari 2014 heeft de Vlaamse Regering het besluit gewijzigd tot vaststelling van de erkenningscriteria voor plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen. Daarbij werd de procedure tot het opheffen van een erkenning aangepast. U kan de tekst van dit besluit raadplegen in de Vlaamse codex.

Verwante onderwerpen