Besluit Vlaamse Regering algemeen reglement boekhouding erediensten

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
Datum regelgeving
13 oktober 2006
Publicatiedatum Staatsblad
13 november 2006
Omschrijving

Dit besluit bevat de regels voor de boekhouding en financiële rapportering van de besturen van de eredienst.

Meer informatie