Print

Besluit Vlaamse Regering wijze communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst

Officiële opschrift
Besluit Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst
Publicatiedatum Staatsblad
01/07/2016
Omschrijving

Dit besluit bepaalt de wijze waarop de besturen van de eredienst kunnen communiceren met de Vlaamse overheid.