Print

Besluit Vlaamse Regering tuchtprocedure statutair provinciepersoneel

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel
Publicatiedatum Staatsblad
01/02/2019
Omschrijving

Dit besluit werkt de tuchtprocedure voor het statutair provinciepersoneel verder uit in overeenstemming met het besluit voor het personeel dat onder het decreet over het lokaal bestuur valt.

Verwante beslissingen Vlaamse Regering