Print

Besluit Vlaamse Regering tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur en Beroepscommissie Tuchtzaken

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken
Publicatiedatum Staatsblad
14/09/2018
Omschrijving

Dit besluit richt een Beroepscommissie voor Tuchtzaken op en regelt de procedure voor het personeel dat onder het decreet over het lokaal bestuur valt