Print

Besluit Vlaamse Regering statuut provinciale mandataris

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 houdende het statuut van de provinciale mandataris
Publicatiedatum Staatsblad
11/10/2018
Omschrijving

Dit besluit geeft uitvoering aan de regels ove rhet statuut van de provinciale mandataris in het Provinciedecreet van 9 december 2005.