Print

Besluit Vlaamse Regering schuldovername vrijwillige fusies

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten
Datum regelgeving
24 februari 2017
Publicatiedatum Staatsblad
6 april 2017
Omschrijving

Dit besluit bevat de regels voor de schuldovername van lokale besturen die vrijwillig fusioneren op 1 januari 2019.