Print

Besluit Vlaamse Regering regularisatie contingentgesco's

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen
Datum regelgeving
27 februari 2015
Publicatiedatum Staatsblad
25 maart 2015
Omschrijving

Dit besluit bevat de uitvoeringsbepalingen voor de regularisatie van de contingentgesco's bij sommige lokale besturen en de berekening en betaling van de regularisatiepremie.