Besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel

Officiƫle opschrift
"Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn "
Datum regelgeving
7 december 2007
Publicatiedatum Staatsblad
24 december 2007
Omschrijving

Dit besluit bevat de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.