Besluit Vlaamse Regering procedure zwaarwichtige aanwijzingen van tekortkoming door besturen van de eredienst

Officiƫle opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot bepaling van de procedure voor de beoordeling door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van de ontvankelijkheid van de zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van de eredienst ter uitvoering van artikel 19, zesde lid van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en tot bepaling van de procedure voor de kennisgeving aan het representatief orgaan vermeld in artikel 19, derde lid van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021
Thema
Erediensten
Type regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering
Type bestuur
Eredienstbestuur
Publicatiedatum Staatsblad
29/03/2022
Datum regelgeving
28/01/2022
Omschrijving

Na advies van de Raad van State bepaalt de Vlaamse Regering definitief de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming bij een bestuur van de eredienst door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen, en de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.