Print

Besluit Vlaamse Regering openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het bestuursdecreet van 7 december 2018
Datum regelgeving
1 februari 2019
Publicatiedatum Staatsblad
10 mei 2019
Omschrijving

Het Bestuursdecreet biedt universiteiten, hogescholen of erkende onderzoeksinstellingen een kader waarmee zij een bijzondere toegang kunnen krijgen tot bestuursdocumenten van Vlaamse overheidsinstanties die nog niet openbaar zijn. Hierdoor kan een overheidsinstantie (maar moet niet) toegang verlenen tot bestuursdocumenten, die normaal gezien niet openbaar zouden zijn, als dat gebeurt voor wetenschappelijke doeleinden. Dit besluit regelt deze uitzonderlijke toegang tot bestuursdocumenten.

Verwante onderwerpen