Besluit Vlaamse Regering maatregelen COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies
Datum regelgeving
12 maart 2021
Publicatiedatum Staatsblad
14 april 2021