Besluit Vlaamse Regering inzake de volksraadpleging (gemeente en district) en de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

Officiƫle opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen
Datum regelgeving
18 mei 2018
Publicatiedatum Staatsblad
17 augustus 2018
Omschrijving

Het decreet over het lokaal bestuur machtigt de Vlaamse Regering om een aantal aspecten te regelen, zoals de volksraadpleging. Om verdere uitvoering te geven aan de bepalingen in het decreet, keurde de Vlaamse Regering het besluit goed over de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en over de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.

Het besluit regelt de wijze waarop een volksraadpleging moet worden georganiseerd en bevat bepalingen over de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.