Besluit Vlaamse Regering geboorteverlof

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 136 en 209 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 99 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Datum regelgeving
24 september 2021
Publicatiedatum Staatsblad
14 oktober 2021
Omschrijving

Dit besluit wijzigt de besluiten over de minimale voorwaarden voor de rechtspsoitieregeling van het gemeente- en provinciepersoneel en het personeel van de OCMW's. Het geboorteverlof wordt uitgebreid voor zowel statutaire als contractuele personeelsleden van de lokale besturen, tot 15 werkdagen vanaf 1 januari 2021 en tot 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023.