Besluit Vlaamse Regering deeltijdse functies en gewestelijke ontvangers

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van algemeen directeur, gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende vaststelling van sommige gevallen waarin het ambt van gemeentelijk financieel beheerder en van financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger
Datum regelgeving
21 december 2007
Publicatiedatum Staatsblad
28 december 2007
Omschrijving

Dit besluit maakt deeltijdse functies van algemeen/financieel directeur mogelijk en regelt de voorwaarden waartegen besturen een beroep kunnen doen op een gewestelijke ontvanger.