Besluit Vlaamse Regering dat diverse bepalingen wijzigt van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 over criteria erkenning erediensten

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten
Datum regelgeving
21 december 2012
Publicatiedatum Staatsblad
29 januari 2013
Omschrijving

Dit besluit wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 dat de criteria vaststelt voor de erkening van plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen.