Besluit Vlaamse Regering bewijs van taalkennis

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2013 houdende uitvoering van het decreet van 18 november 2011 tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
Datum regelgeving
3 mei 2013
Publicatiedatum Staatsblad
30 mei 2013
Omschrijving

Dit is het uitvoeringsbesluit van 3 mei 2013 bij het decreet van 18 november 2011 over de vereiste kennis van het Nederlands bij de personeelsleden van de lokale en regionale besturen.